Rijschool Rotterdam is de weg naar jouw rijbewijs!

heade rtl
funx
Rijschool Rotterdam

Start weer met motorrijlessen!

Proefles van 100 minuten voor slechts € 39,-

Motorrijlessen en Corona, het mag weer sinds 1 mei 2020!

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat besloot na overleg met RIVM en rijschoolbranche in maart tot een algeheel verbod op alle vormen van rijlessen in de sector. Minister Cora van Nieuwenhuizen laat nu weten blij te zijn dat motorrijles weer van start kan gaan. “Zoals ik eerder heb aangegeven vind ik logisch dat dit bovenaan het lijstje staat van mogelijke versoepelingen.”

Ze vervolgt: “De veiligheidsregio’s hebben op grond van de noodverordening een uitzondering gemaakt voor motorrijlessen omdat hierbij de 1,5 meter niet wordt aangetast. Collega Hugo de Jonge van VWS heeft vanuit de volksgezondheid geen reden om dat tegen te houden. Wel blijft uiteraard de regel gelden om hierbij voldoende afstand te bewaren.”

Weigert Rijschool Enjoyriding leerlingen motorrijlessen te geven als die klachten hebben van verkoudheid of koorts?

Rijschool Enjoyriding heeft de bevoegdheid om motorrijlessen niet door te laten gaan als de leerling ziekteverschijnselen vertoont, die kunnen duiden op het coronavirus. Indien dit gebeurt, worden de motorrijlessen uitgesteld en wordt er na het verdwijnen van de klachten opnieuw een afspraak ingepland.

Vraag gelijk een proefles aan of bekijk eerst de motorrijlespakketten

CORONAVIRUS UPDATE
Motorrijles & corona

Vanaf 1 mei 2020 mogen rijscholen van het RIVM weer motorrijlessen geven. Rijschool Enjoyriding  zal zich tijdens motor rijles houden aan de Corona maatregelen.

Daarom zijn wij de #1 motorrijschool van Rotterdam